Ordlista

Ordlista

november 26, 2018 Ordlista 0

Bildupplösning: Är ett begrepp som ofta används inom elektroniska bilder och tryckta bilder. Inom tryckeri använder man måttet punkter per kvadrattum. Ju fler punkter per ytenhet desto bättre kvalitet är det på bilden. Bilder för webben har ofta en upplösning mellan 72-100 pixlar per tum. Högupplösta bilder, avsedda för högkvalitetsutskrift, har ofta 300 dpi eller mer.

Broschyr: Ett antal vikta blad lagda tillsammans och sammanhäftade.

CMYK: Det står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow och Key color (svart) Detta färgsystem används när man ska trycka både Digitalt och i Offset.

DPI: Står för Dots per inch (punkter per tum) För digitaltryckning behövs minst 200 dpi och 300 dpi om bilden ska tryckas med Offsetteknik.

Folder: En typ av trycksak som består av ett ark som har vikts ett antal gånger.

Format: storlek eller rymd på en trycksak.

Flyer: Liten broschyr eller tilläggsinformation.

Frilägga: framhäva ett objekt genom att ta bort bakgrunden. Kan även kallas vinjettera.

Färger 4+1: Det betyder att trycksaken trycks med 4 färger (CMYK) på arkets prima sida och 1 färg på sekunda sida (baksidan).

Kliché: Ordet kliché, ibland även stavat klisché eller cliché kommer från tryckeribranschen där det betecknar en specialtillverkad enhet med bestämd text och/eller bild.

Laminering: Med laminering menar man att man bakar in ett pappersdokument, till exempel ett ID-kort mellan två plastskikt.

Layout: Är engelska och betyder lägga ut. Detta innebär att den grafiska formgivaren sätter samman text och bild på en yta.

Limbindning: Teknik för att binda in tjockare trycksaker som tex. böcker. Arken ruggas och limmas i ryggen.

Offset: Tryck med hjälp av plan plåt, försedd med text och illustrationer. Tryckplåten överför trycket till en cylinder, som i sin tur pressar det över på papper. Tryckmetoden används för reklamartiklar, broschyrer, årsredovisningar mm, och lämpar sig för både mindre och stora upplagor i alla format.

Original: Ursprunglig version. Digital version är oftast ett krav för att kunna producera olika trycksaker.

PDF (Portable Dokument Format): Ett s.k. plattformsoberoende format som man kan läsa i både Mac och PC. PDF används också som tryckoriginal.

PMS: är ett referenssystem för angivande av färgnyanser, en färgmodell för dekorfärger. Det står för Pantone Match System. Färgblandningssystem för att ange dekorfärger, som består av nio olika färger.

Prima och Sekunda: Tryckarkets båda sidor. Trycksakens första sida ligger alltid på primasidan.

Retuschering: redigering av bild.

RGB: Det står för Rött, Grönt och Blått. RGBs system används på skärmar, digitalkameror och scannar. Inte lämpligt för tryck.

RIP: Raster Image Processor, dator som tolkar PostScript-koder och vidarebefordrar text och bilder inför utskrift.

Screentryck: Är en tryckteknik som bygger på användning av schabloner. Tusch eller färg penslas genom en tunn silkes-, eller polyesterväv, där mönstret finns i form av täckande partier. Dessa kan bestå av papper, plast eller av fernissa som penslats direkt på väven. Mönstret kan även skapas fotografiskt.

Schablon: Är en mall som används vid olika slag av hantverksformer, tex måleri och textilt konsthantverk. Mallen är utskuren till mönster som avses att skapas. Material som används är beroende av vilken teknik och konstform som skall användas.

Teckensnitt/typsnitt: bokstavsformat/textutseende.

Utfallande bilder: är bilder som går ända ut till papperskanten. Eftersom de inte ramas in av papperet kan de ofta ge känslan av att öppna upp och ge större rymd.

Vektoriserad EPS: Encapsulated Postscript, ett vanligt förekommande filformat för digitala bilder. Bild eller text sparad i EPS-format som är baserad på vektorgrafik.

Wire-O bindning: En slags spiralbindning där man använder en spiral som är skyddat och förstärkt av plast. Denna bindningsteknik används t.ex. till manualer och kompendier