Original

Original

november 26, 2018 Original 0

För att nå bästa slutresultat krävs en bra grund, ett bra orginal! Har ni ett färdigt orginal eller behöver ni vår hjälp? Vi på DD Copyshop är alltid behjälpliga med era frågor angående ert orginal.

Om ni har ett eget orginal ser vi hellst att det bifogas till oss såsom pdf, eps, ai, etc. Filer skapade i Microsofts olika Office-program är inte optimala att använda som tryckorginal.

Vid tryck föredras orginalfiler som är i vektorformat, såsom filer skapade i Adobe InDesign, Illustrator etc. Detta till skillnad från filer uppbyggda av pixlar, till exempel foton i jpeg-format. Vektorbasserade filer föredras då det inte blir någon kvalitetsförsämring vid förstoring, på samma sätt som vid förstoring av en pixelbasserad fil.